ANBI

Het Nationaal Vlasserij-Suikermuseum geniet vrijstelling voor de heffing van schenkingsrecht en successierechten (ANBI).

1. De naam

Stichting Nationaal Vlasserij-Suikermuseum

2. Het RSIN of het fiscaalnummer

8087 4760 5

3. De contactgegevens (post- en bezoekadres)

Stichting Nationaal Vlasserij-Suikermuseum
Stoofdijk 1A 4791 SH Klundert
Telefoon: 0168 401539
E-mail: info@vlasserij-suikermuseum.nl
Website: www.vlasserij-suikermuseum.nl
Bank: Rabobank IBAN: NL21 RABO 0346 7462 56 BIC code: RABO NL2U
KvK: 2009 7300
BTW: NL80 8747 605B 01
Statuten *

4. De bestuurssamenstelling

Dhr. Cor Rus-Hartland – Voorzitter
Mvr. Ingrid Verkaik - Vicevoorzitter
Dhr. Jos Huijbrechts – Secretaris
Dhr. Bert Beulens – Penningmeester
Dhr. Wim Dekker – Bestuurslid/conservator Suiker
Dhr. Lauran Schoone – Bestuurslid/Conservator Vlasserij
Dhr. Leo Kanters – Bestuurslid/Facilitaire Dienst
Mvr. Miranda Keller – Bestuurslid/Horeca
Dhr. Winold Noordink – Bestuurslid/Educatie en Jet & Jan

5. Het beleidsplan

Richting en onderbouwing van toekomstige activiteiten vind u in ons beleidsplan . *

6. Het beloningsbeleid

Alle medewerkers, inclusief het bestuur verrichten hun werk op basis van vrijwilligheid. Zij ontvangen hiervoor geen beloning.

7. De doelstelling

Onze doelstelling vindt u in ons bestuursreglement .*

8. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten worden jaarlijks beschreven in het Jaarverslag .*

9. De financiële verantwoording

De financiële verantwoording is opgenomen in onze Jaarrekening . *

10. Nevenfuncties bestuursleden

Bestuursleden nevenfuncties Hier te vinden

11. Governance Code Cultuur

Norm 5 Governance Code Cultuur jaarverslag hier te vinden* Klik op de naam van het document om het te downloaden.